Bomiljø - Bærekraft - Beste praksis

Alver Bolig AS vil tilby attraktive bomiljøer og medvirke til bærekraftige byggerier basert på kunnskap og erfaringer.

Å kjøpe sin egen bolig

Å kjøpe sin egen bolig er den største investeringen vi gjør. Derfor er vi opptatt av at du som kunde skal oppleve å bli ivaretatt både før, underveis og etter kjøpsprosessen. Du skal ha trygghet for at dine rettigheter som kjøper blir ivaretatt og ha muligheten til å påvirke deler av innholdet i boligen. Vi vil bestrebe oss på at den boligen du kjøper er godt stedstilpasset og har gode kvaliteter som utsikt, gode lysforhold og fellesarealer med møteplasser.

Klimavennlige løsninger

Vi vil ta i bruk klimavennlige energiløsninger, basere byggeriene på elementproduksjon og trevirke, gjøre bevisste valg om avfallshåndtering, søke å minimalisere terrenginngrep samt å legge til rette for biologisk mangfold.

Vår innstilling

Vår innstilling er at det ikke skal forekomme feil på våre byggeprosjekter. Derfor søker vi kunnskap i ulike miljøer og har et bevisst forhold til å samle erfaringene våre i en form for beste praksis. Siden vi er mennesker vil vi eller våre leverandører kunne gjøre feil, som vi som byggherre blir ansvarlig for. Vår holdning er at det ikke er feilen i seg selv som er det viktige, men hvordan vi ordner opp i den.