Shape


Om oss

Alver Bolig AS utvikler eiendom og selger boliger på egne tomter.

Vi er med i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger. Vi mener at godt samarbeidsklima mellom totalentreprenør, underentreprenør, arkitekt, eiendomsmegler og grunneier bidrar til at boligene som blir levert er av høyeste kvalitet. Vi ønsker derfor å ta vare på våre kollegaer og samarbeidspartnere, slik at vi drar i samme retning.

Hver eneste tomt er unik og er verdifull for dets lokalsamfunn. Det er vårt utgangspunkt før utvikling av tomter. Vi ønsker å levere boliger som vi kan være stolte av.

Tomter søkes

Alver Bolig ønsker å komme i kontakt med grunneiere for å vurdere muligheter og potensial for utbygging.

Vi har erfaring med både ubebygde og transfarmasjonstomter som egner seg til fremtidige boligområder,
Regulerte områder som ikke er bygget ut, fremtidig boligområder som ligger i kommuneplan, Næring/Industriområde som ikke er bygget ut, etc.

Vi er åpen for ulike typer løsninger og samarbeidsmodeller med grunneier. Har du en eiendom som kan være interessant ønsker vi kontakt med deg.

Ta kontakt med oss på telefon eller eventuelt mail.

Alvergruppen AS

Alver Bolig AS er en del av Alvergruppen AS som er et investering og
rådgivningselsskap basert i Bergen. Selskapet investerer hovedsakelig i
eiendomsprosjekter men også selskaper og joint venture sammen med andre.

Samarbeidspartnere

Alver Bolig AS samarbeider både med grunneiere og ulike investorer om utvikling og utbygging av tomteområder. Investorene er gjerne mennesker vi har kjent over tid, og som deker vår filosofi om å tilby kundene våre attraktive bomiljøer og medvirke til bærekraftige byggerier basert på kunnskap og erfaringer.Vår streben etter kunnskap gjør at vi søker samarbeid med ulike leverandører av tjenester. Fellesnevneren er at de skal ha et godt omdømme, være solide og gjerne se etter nye fremtidsrettede måter å gjøre ting på.